Pravidla hry

Jolik

Věrnostního programu THE JOLLY SHOPPER [čti: džoli šopr] se může zúčastnit každý zákazník, který uskuteční nákup u poskytovatelů a prokáže se identifikační kartou. Identifikační kartu obdrží zákazník u poskytovatelů na požádání bezplatně na základě vyplněného registračního listu.

Za provedené nákupy získává zákazník PLAY KARTY. Za PLAY KARTY (PK) poté zákazník získává odměny, které si sám vybírá.

Při každém svém nákupu předloží zákazník identifikační kartu. Věrnostní program nákupy sčítá a po každém nákupu vytiskne potvrzení, kde je zobrazen aktuální stav zákazníkova konta. Zákazník získá PK snadněji, nakupuje-li zboží s lepším kurzem. Kurz zboží je označen počtem symbolů THE JOLLY SHOPPER. Hodnotu PK lze zjistit vynásobením ceny zboží koeficientem (kurzem).

Více symbolů = lepší kurz = snadnější získání PLAY KARET.

Rubová strana všech PLAY KARET je totožná. Na lícové straně je vždy jedno z 53 vyobrazení: 13 různých hodnot (od dvojky po eso) ve čtyřech různých barvách (červená, modrá, zelená, černá) a speciální zobrazení THE JOLLY JOKER [čti: žolík]. Zákazník, který má právo na obdržení PK, si vyobrazení (kartu) vybírá sám a to tímto jediným možným způsobem: na obrazovce počítače poskytovatele je zákazníkovi nabídnuta rubovou stranou otočená kompletní sada 54 kusů PK (4 barvy 13-ti různých hodnot + 2 x THE JOLLY JOKER). Z těchto 54 PK otočených rubovou stranou si jednu PK zákazník virtuálně vybere (kliknutím) na obrazovce počítače, vybraná PK se mu poté zobrazí lícovou stranou. PK s vybraným vyobrazením poté zákazník fyzicky obdrží.

Jak získat ODMĚNY?

Za PK s jakýmkoli vyobrazením má držitel možnost nákupu za velmi výhodné JOLLY ceny. Seznam zboží s výhodnými cenami najde zákazník u poskytovatelů nebo na webu. Za jednu PK může zákazník uskutečnit jeden výhodný nákup v neomezené výši (poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit u vybraného zboží množstevní limit pro jeden nákup). Pokud provádí nákup pohonných hmot, JOLLY cena platí pro jedno tankování jednoho druhu pohonných hmot.

Druh odměny je závislý na:

  1. počtu symbolů (jolíků) zobrazených na jedné nebo více PK, které zákazník předloží. Předloží-li více PK, symboly se sčítají (PK se zobrazením 2 až 10 s hodnotu podle počtu symbolů, PK se zobrazením "J, Q, K, A" s hodnotou 10 symbolů a PK se zobrazením THE JOLLY JOKER s hodnotou 20 symbolů). Seznam odměn je k dispozici u poskytovatelů a na stránce odměn.
  2. počtu tercek a postupek, které zákazník ze získaných PK sestaví. Jedna postupka je tvořena třemi po sobě jdoucími kartami jedné barvy (např.: J, Q, K v zelené barvě). Jedna tercka je tvořena třemi kartami stejné hodnoty různých barev (např.: 2 červená, 2 zelená, 2 černá).
    • Eso (A) je možné použít v kombinacích A, 2, 3 i Q, K, A.
    • THE JOLLY JOKER může nahradit pouze jednu libovolnou kartu.
  3. sestavení úplné postupky - všechny karty od 2 po A ve stejné barvě (tj. 13 karet).
    • THE JOLLY JOKER může nahradit pouze jednu libovolnou kartu.
  4. počtu stejných karet nebo speciální sérii, kterou zákazník ze získaných PK sestaví. Speciální série jsou průběžně vyhlašovány provozovatelem.

Odměny mohou být vydány pouze oprávněným držitelům identifikační karty a PK. Z tohoto důvodu je v zájmu zákazníka, aby dbal na správnost údajů, které uvede do registračního listu a tyto údaje včas aktualizoval.

Pokud není odměna v době, kdy o ni zákazník žádá, k dispozici na skladě Poskytovatele, bude Poskytovatelem neprodleně objednána. Bližší informace podají zaměstnanci Provozovatele.

Držitel identifikační karty, který nakupuje u více poskytovatelů THE JOLLY SHOPPER obdrží PK u poskytovatele, kterého sám určí v registračním listu. Pokud tak neučiní, má se zato, že tímto poskytovatelem je ten, u kterého podal vyplněný registrační list.

Objednané odměny je nutné si vyzvednout do jednoho měsíce od objednání, jinak mohou být Poskytovatelem stornovány.

Jolly konto

Jolly konto

V našem informačním systému si můžete zjistit kompletní stav Vašeho JOLLY KONTA, vybírat PLAY KARTY a také zajímavé odměny!

Máte nakoupeno?

Stáhněte si Flash player, abyste si mohli prohlédnout toto video.

Zajímavé odměny

Stáhněte si Flash player, abyste si mohli prohlédnout toto video.

Jak skládat karty

Stáhněte si Flash player, abyste si mohli prohlédnout toto video.

Postupka

Stáhněte si Flash player, abyste si mohli prohlédnout toto video.